درود خدمت نمایندگان، متاسفانه به دلیل اختلال اینترنت کشور سرویس‌ها با تاخیر انجام می‌شود به همین دلیل موقتا انجام فالوور و لایک درصدی خارجی می‌باشد

سرویس ها

طراحی سایت فروش فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
191 فالوور اینستاگرام | جبران ریزش 5 روزه | توضیحات 11,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (11,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (11,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (11,000  تومان )
300000/10 فعال
سرویس‌های رایگان🎁
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
فالوور ایرانی اینستاگرام 💎
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
187 فالوور اینستاگرام | بدون جبران ریزش توضیحات 4,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (4,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (4,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (4,000  تومان )
50000/10 فعال
188 فالوور اینستاگرام | ارزان توضیحات 4,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (4,500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (4,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (4,500  تومان )
5000/10 فعال
189 فالوور اینستاگرام | استارت 0-1 ساعت | بدون جبران ریزش  توضیحات 5,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (5,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (5,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (5,000  تومان )
20000/10 فعال
190 فالوور اینستاگرام | سریع توضیحات 6,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (6,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (6,000  تومان )
300000/10 فعال
192 فالوور اینستاگرام | جبران ریزش 90 روزه | ریزش بسیار کم - 15,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (15,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (15,000  تومان )
1000000/10 فعال
193 فالوور اینستاگرام | جبران ریزش 60 روزه | ظرفیت 150 کا توضیحات 21,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (21,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (21,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (21,000  تومان )
150000/10 فعال
101 فالوور اسپید توضیحات 25,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (25,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (25,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (25,000  تومان )
500000/10 فعال
114 فالوور ایرانیک توضیحات 27,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (27,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (27,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (27,008  تومان )
25000/200 فعال
194 فالوور اینستاگرام | دائمی | جبران ریزش همیشگی | بدون هیچ ریزشی - 31,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (40,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (40,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (31,000  تومان )
500000/10 فعال
153 فالوور بدون ریزش میکس🎁✅💯 توضیحات 33,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (30,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (30,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (33,000  تومان )
100000/500 فعال
195 فالوور اینستاگرام جبران ریزش 365 روزه | اکانت‌های قدیمی | ریزش کم توضیحات 33,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (33,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (33,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (33,000  تومان )
200000/50 فعال
❤لایک ایرانی اینستاگرام❤
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
196 لایک اینستاگرام | استارت سریع - 3,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (3,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (3,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
300000/1000 فعال
197 لایک اینستاگرام | بانو (خانم) آنی 👩🏻 - 3,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (3,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (3,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
300000/500 فعال
115 لایک ایرانیک توضیحات 10,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (7,700  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (8,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (10,000  تومان )
15000/50 فعال
92 لایک اسپید توضیحات 20,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (10,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (11,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (11,500  تومان )
50000/10 فعال
👁بازدید ویدیو اینستاگرام👁
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
IGTV اینستاگرام 🎬
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
93 لایک IGT | ایرانی توضیحات 14,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (10,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (9,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (9,500  تومان )
50000/250 فعال
95 کامنت پیش فرض فارسی IGT توضیحات 100,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (45,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (50,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (55,000  تومان )
150000/5 فعال
💬 کامنت اینستاگرام 💬
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
94 کامنت پیش فرض فارسی و رندوم توضیحات 100,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (45,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (50,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (100,000  تومان )
200000/10 فعال
109 👑👑 کامنت انتخابی کاملا ایرانی 🇮🇷 توضیحات 100,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (40,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (50,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (55,000  تومان )
2000/10 فعال
💥💎اکسپلور اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
👥ممبر کانال و گروه👥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
119 اد اجبار کانال توضیحات 9,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (11,500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (12,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (9,000  تومان )
35000/1000 فعال
118 اد اجبار گروه توضیحات 15,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (13,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (12,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (15,000  تومان )
5000/1000 فعال
117 اد هیدن کانال توضیحات 18,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (17,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (18,000  تومان )
5000/1000 فعال
🖥 (سین) بازدید تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
129 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 700  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (500  تومان )
15000/300 فعال
130 بازدید 5 پست تلگرام توضیحات 2,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (1,500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (1,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (2,000  تومان )
15000/500 فعال
131 بازدید 10 پست تلگرام توضیحات 3,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (2,500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (2,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (2,500  تومان )
15000/500 فعال
132 بازدید 20 پست تلگرام توضیحات 4,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (3,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (3,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (3,800  تومان )
15000/500 فعال
133 بازدید 50 پست تلگرام توضیحات 15,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (11,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (12,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (12,500  تومان )
15000/500 فعال
134 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 25,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (17,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (18,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (19,000  تومان )
15000/500 فعال
کلاب‌هاوس
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
📳 شماره مجازی 📴
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
102 شماره مجازی تلگرام🇺🇲 توضیحات 10,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (5,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (5,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (10,000  تومان )
50000/1000 فعال
135 شماره مجازی تلگرام🇷🇺 توضیحات 15,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (15,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (15,000  تومان )
10000/1000 فعال
خدمات اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
124 فالوور اسپاتیفای توضیحات 12,608  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (30,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (30,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (30,000  تومان )
1000000/500 فعال
خدمات یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
148 سکه نیترو فالوور. توضیحات 7,000  تومان 100000/5000 فعال
136 Youtube Views توضیحات 18,900  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (17,900  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (18,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (19,000  تومان )
10000000/1000 فعال
138 Youtube Likes توضیحات 25,191  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (26,900  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (28,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (29,000  تومان )
50000/50 فعال
137 Youtube Views 🔥🔥 توضیحات 30,240  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (32,900  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (33,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (34,500  تومان )
150000/100 فعال