تخیفات ویژه عیدانه برای دریافت نمایندگی رایگان از تی انی تی لایک تیکت ارسال کنید
ارسال تیکت

سرویس ها

فالوور ایرانی اینستاگرام 💎
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
154 لایک ارزان سرور 1 توضیحات 1,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (1,500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (1,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (1,500  تومان )
20000/50 فعال
149 فالوور میکس خارجی سرور 1 توضیحات 4,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (3,500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (4,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (4,000  تومان )
10000/20 فعال
150 فالوور میکس خارجی سرور 2 توضیحات 6,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (5,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (5,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (6,000  تومان )
50000/10 فعال
151 فالوور میکس خارجی سرور 3 توضیحات 8,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (7,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (7,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (7,800  تومان )
50000/10 فعال
101 فالوور اسپید توضیحات 14,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (13,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (13,500  تومان )
500000/10 فعال
114 فالوور ایرانیک توضیحات 15,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (13,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (14,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (14,500  تومان )
25000/200 فعال
153 فالوور بدون ریزش میکس🎁✅💯 توضیحات 25,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (20,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (22,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (24,000  تومان )
100000/500 فعال
❤لایک ایرانی اینستاگرام❤
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
82 لایک کاملا فیک🎭 توضیحات 1,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (950  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (1,100  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (1,300  تومان )
30000/10 فعال
103 لایک اژدها🐉 توضیحات 2,500  تومان 50000/10 فعال
105 لایک مونث 👸 توضیحات 8,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (5,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (6,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (6,000  تومان )
50000/10 فعال
115 لایک ایرانیک توضیحات 9,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (7,700  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (8,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (8,500  تومان )
15000/50 فعال
92 لایک اسپید توضیحات 12,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (10,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (11,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (11,500  تومان )
50000/10 فعال
👁بازدید ویدیو اینستاگرام👁
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
143 ویو اینستاگرام ایرانی توضیحات 380  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (380  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (380  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (380  تومان )
50000000/100 فعال
141 بازدید پست اینستاگرام شروع آنی - توضیحات 1,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (1,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (1,300  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (1,500  تومان )
1000000/100 فعال
IGTV اینستاگرام 🎬
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
145 بازدید پست igt فوری ⚡💧 توضیحات 400  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (400  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (400  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (400  تومان )
20000000/100 فعال
83 بازدید IGTV اینستاگرام | سرور 1 💎🚀🎁 توضیحات 500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (500  تومان )
5000000/50 فعال
93 لایک IGT | ایرانی توضیحات 10,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (10,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (9,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (9,500  تومان )
50000/250 فعال
95 کامنت پیش فرض فارسی IGT توضیحات 60,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (45,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (50,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (55,000  تومان )
150000/5 فعال
💬 کامنت اینستاگرام 💬
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
94 کامنت پیش فرض فارسی و رندوم توضیحات 60,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (45,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (50,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (55,000  تومان )
200000/10 فعال
109  👑👑 کامنت انتخابی کاملا ایرانی 🇮🇷 توضیحات 60,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (40,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (50,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (55,000  تومان )
2000/10 فعال
بازدید استوری اینستاگرام 🚨
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
152 بازدید استوری اینستاگرام سرور 1 توضیحات 1,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (1,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (1,300  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (1,500  تومان )
20000/100 فعال
100 بازدید استوری توضیحات 2,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (1,700  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (1,900  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (2,300  تومان )
350000/100 فعال
💥💎اکسپلور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
96 سیو پست اکسپلور توضیحات 700  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (700  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (700  تومان )
150000/100 فعال
👥ممبر کانال و گروه👥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
117 اد هیدن کانال توضیحات 9,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (9,500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (9,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (9,500  تومان )
5000/1000 فعال
119 اد اجبار کانال توضیحات 12,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (11,500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (12,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (12,500  تومان )
35000/1000 فعال
118 اد اجبار گروه توضیحات 13,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (12,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (13,000  تومان )
5000/1000 فعال
120 اد هیدن ظرفیت بالا توضیحات 18,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (16,500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (16,800  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (17,500  تومان )
50000/1000 فعال
123 ممبر فیک ریزش کم توضیحات 20,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (18,500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (19,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (19,500  تومان )
20000/1000 فعال
121 اد هیدن ظرفیت بالا توضیحات 24,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (20,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (22,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (23,000  تومان )
50000/1000 فعال
🖥 (سین) بازدید تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
129 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (500  تومان )
15000/300 فعال
130 بازدید 5 پست تلگرام توضیحات 1,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (1,500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (1,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (1,500  تومان )
15000/500 فعال
131 بازدید 10 پست تلگرام توضیحات 2,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (2,500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (2,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (2,500  تومان )
15000/500 فعال
132 بازدید 20 پست تلگرام توضیحات 4,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (3,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (3,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (3,800  تومان )
15000/500 فعال
133 بازدید 50 پست تلگرام توضیحات 13,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (11,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (12,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (12,500  تومان )
15000/500 فعال
134 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 20,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (17,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (18,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (19,000  تومان )
15000/500 فعال
کلاب‌هاوس
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
📳 شماره مجازی 📴
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
102 شماره مجازی تلگرام🇺🇲 توضیحات 5,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (5,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (5,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (5,000  تومان )
50000/1000 فعال
135 شماره مجازی تلگرام🇷🇺 توضیحات 8,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (7,500  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (7,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (8,000  تومان )
10000/1000 فعال
خدمات اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
124 فالوور اسپاتیفای توضیحات 30,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (30,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (30,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (30,000  تومان )
1000000/500 فعال
خدمات یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
148 سکه نیترو فالوور. توضیحات 7,000  تومان 100000/5000 فعال
136 Youtube Views توضیحات 20,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (17,900  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (18,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (19,000  تومان )
10000000/1000 فعال
155 ممبر ریزش صفر [کانالی های زیر 500 k] توضیحات 25,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (20,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (20,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (25,000  تومان )
100000/500 فعال
138 Youtube Likes توضیحات 30,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (26,900  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (28,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (29,000  تومان )
50000/50 فعال
137 Youtube Views 🔥🔥 توضیحات 35,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (32,900  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (33,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (34,500  تومان )
150000/100 فعال